OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Ovo su Opšti uslovi korišćenja privrednog društva  FACTCOOL d.o.o. LALIĆ ( ODŽACI ), čije je registrovana adresa u LALIĆU ( ODŽACI ), Ul. Jugoslovenska 59, MB 21154253, PIB 109279558, koji se odnose na prodaju i kupovinu robe putem Vebsajta, kao i za korišćenje Vebsajta.

 

UVOD

 

Dobrodošli na Opšte uslove korišćenja Vebsajta privrednog društva FACTCOOL d.o.o. Lalić ( Odžaci ). 

 

Molim vas da pročitate ove odredbe pažljivo pre nego što pristupite Vebsajtu ili pre nego što naručite bilo koju robu putem Vebsajta.

 

Ukoliko pristupate Vebsajtu i/ili ako naručujete robu putem Vebsajta slažete se da budete obavezani sa ovim Opštim uslovima korišćenja.

 

 

 

 

SADRŽAJ

 

 

 

 

 

1. DEFINICIJE......................................................................................................................................................................................................................................................1

 

2. KORIŠĆENJE VEBSAJTA..................................................................................................................................................................................................................................2

 

3. ROBA I CENE..................................................................................................................................................................................................................................................2

 

4. KUPOVINA ROBE I SKLAPANJE UGOVORA.................................................................................................................................................................................................4

 

5. PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA..............................................................................................................................................................................6

 

6. SAOBRAZNOST ROBE UGOVORU................................................................................................................................................................................................................7

 

7. OBAVEŠTENJE O NAČINU IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJA, NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA I NAČINU POSTUPANJA PO PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA..9

 

8. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRIVATNOST.................................................................................................................................................................................................9

 

9. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI.................................................................................................................................................................................................................9

 

10. DOGAĐAJI VIŠE SILE.....................................................................................................................................................................................................................................10

 

11. PRIMENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST..........................................................................................................................................................................................................10

 

12. OPŠTE ODREDBE..........................................................................................................................................................................................................................................10

 

13. USLOVI KORIŠĆENJA POKLON VAUČERA I KODOVA ZA SNIŽENJE...............................................................................................................................................................10

 

1. DEFINICIJE

 

 

 1.1          Reči u tekstu imaju sledeće značenje:

 

“FACTCOOL” ili “mi”                

          označava privredno društvo FACTCOOL d.o.o. Lalić, čije je registrovana adresa u Laliću, Ul. Jugoslovenska 59, MB 21154253, PIB 109279558, telefon 011 381 81 84.

 

 

 “Ugovor”                                     

          označava Ugovor o prodaji robe zaključen između Potrošača i FACTCOOL-a.

 

“Potrošač”                                    

          označava fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

 

“Roba”                                          

          označava robu prikazanu za prodaju na Vebsajtu.

 

 

“Lični podaci”                               

          označava informacije dostavljene od strane Potrošača prilikom registracije na Vebsajtu ili prilikom naručivanja robe putem Vebsajta.

 

 

“Opšti uslovi”                                

          označava ove Opšte uslove korišćenja.

 

 

 “Vebsajt”                                      

          označava  sajt na adresi www.rs.factcool.com.

 

 

 

 

2. KORIŠĆENJE VEBSAJTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1          Pristup

 

(a)      Omogućen vam je pristup Vebsajtu u skladu sa ovim Opštim uslovima i svaka porudžbina mora biti izvršena isključivo u skladu sa ovim Opštim uslovima.

 

 2.2          Registracija i davanje Ličnih podataka

 

(a)      Registracija nije obavezna, međutim ako se registrujete onda možete pratiti status vaše porudžbine i nećete biti u obavezi da ponovo ostavite vaše Lične podatke kada ponovo budete naručivali robu putem Vebsajta.

 

(b)      Registrovanjem kao korisnik Vebsajta, vi garantujete:

 

                          i.            da su Lični podaci koje ste ostavili kada ste se registrovali na Vebsajtu tačni, precizni i važeći u svakom smislu i

 

                          ii.            da će te nas bez odlaganja obavestiti o svakoj izmeni vaših Ličnih podatka tako što ćete vaše Lične podatke izmeniti na vašem korisničkom nalogu.

 

(c)      Saglasni ste da se ne predstavljate pod tuđim imenom ili da nećete koristite lažno ime ili ime koje nemate prava da koristite.

 

 

 

 

3. ROBA I CENE

 

 

 

  

 

3.1     Opis robe

 

(a)      Opis glavnih karakteristika Robe se može naći na stranama Vebsajta na kojima se nalazi Roba.  

 

(b)      Mi ulažemo sve napore kako bi obezbedili da opisi i specifikacije Robe budu tačni. Ipak, može se desiti da prikaz boje Robe na Vebsajtu odstupa od stvarne boje Robe u prirodi.

 

3.2     Dostupnost

 

(a)      Mi ulažemo sve napore kako bi obezbedili da svi detalji, opisi i cene Robe koje su prikazane na Vebsajtu budu tačne u vreme kada su unete. Iako se trudimo da Vebsajt bude ažuran koliko je to moguće, informacije na Vebsajtu u određeno vreme ne moraju na pravi način da odražavaju dosupnost Robe u trenutku porudžbine. Cena Robe će biti iskazana u okviru Odobrenja porudžbine. Roba ne mora biti isporučena u slučaju ako je nema u dovoljnoj količini o čemu će potrošač biti blagovremeno obavešten, takođe roba ne mora biti poslata ako je uočeno oštećenje artikla.    

 

3.3     Cena Robe

 

(a)      Cene Robe na Vebsajtu su prikazane na način da uključuju PDV i sve druge zakonske poreze i takse (ako je primenjivo), ali iskazane cene ne uključuju i troškove dostave. Troškovi dostave mogu da se razlikuju u zavisnosti od izabranog načina dostave, prevoznika i načina plaćanja.

 

(b)      Cene i ponude/popusti mogu da se menjaju i možda će biti omogućene samo u ograničenom vremenskom periodu. Sve cene i ponude zavise od dostupnosti i mogu biti povučene ili izmenjene u skladu sa diskrecionom odlukom FACTCOOL-a.

 

(c)      Na Vebsajtu je prezentovana velika količina Robe i moguće je da uprkos uloženim naporima cene neke Robe na Vebsajtu budu pogrešno označene. Ukoliko FACTCOOL otkrije grešku u ceni Robe koju ste naručili o tome ćemo vas obavestiti što je pre moguće i daćemo vam mogućnost da ponovo naručite Robu po pravoj ceni ili da otkažete porudžbinu. 

 

3.4    Izjave 

 

(a)     FACTCOOL izjavljuje da u momentu kada Potrošač primi Robu:

 

                 i.            Roba poseduje karakteristike opisane od strane FACTCOOL-a na Vebsajtu ili od strane proizvođača ili da Roba poseduje karakteristike koje Potrošač očekuje u skladu sa prirodom robe i povezanim reklamama.

 

                 ii.           Roba može biti upotrebljena na način koji je naveo FACTCOOL ili u svrhu za koju se roba takve vrste uobičajno koristi.

 

                 iii.           Roba je dostavljena u odgovarajućem broju, merama ili težini.                  

 

(b)      FACTCOOL dostavlja kupljenu Robu Potrošaču u odgovarajućem broju, kvalitetu i dizajnu.

 

 3.5     Pakovanje

 

(a)       Ako nije drugačije ugovoreno Roba se pakuje na uobičajan način, u suprotnom Roba se pakuje na način da se obezbedi njena zaštita i čuvanje.

 

 3.6     Pregled Robe

 

(a)       Potrošač će pregledati Robu, njene karakteristike i količinu što je pre moguće posle momenta preuzimanja.

 

 

 

4. KUPOVINA ROBE I SKLAPANJE UGOVORA

 

 

4.1     Generalne informacije

 

(a)      Prezentacija Robe na Vebsajtu predstavlja poziv da se uputi ponuda za kupovinu pod datim uslovima.  

 

(b)      Pritiskom na polje "Potvrda porudžbine" na zadnjem koraku postupka naručivanja Potrošač je izdao obavezujuću ponudu za kupovinu i obavezan je da izvrši plaćanje ukoliko porudžbina bude odobrena.  

 

(c)      Ugovorna strana sa kojom je Ugovor zaključen je FACTCOOL.

 

(d)      Stupanjem u ugovorni odnos sa FACTCOOL-om imate sva potrošačka prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača (Zakon).

 

4.2     Naručivanje

 

(a)      Izaberite količinu i veličinu Robe onda pritisnite polje “Dodaj u korpu” posle idete na "Kasu".

 

(b)      Možete da proverite količinu, boju i veličinu Robe ili čak izbacite Robu iz svoje korpe pre nego što potvrdite porudžbinu.

 

(c)      Moraćete da ostavite svoje Lične podatke, adresu za fakturisanje (koja mora odgovarati vašoj adresi na platnoj katrici) i adresu isporuke. Ako ste registrovani korisnik moraćete da uđete na vaš nalog. Ako ste novi korisnik možete da se registrujete na Vebsajtu.

 

(d)      Označite vrstu isporuke i način plaćanja. Posle ostavite vaše Lične podatke, adresu za fakturisanje i vašu adresu.

 

(e)      Pre nego što potvrdite vašu porudžbinu, pregledajte još jednom vašu korpu kako bi ste se uverili da sve karakteristike Robe kao što su boja i veličina odgovaraju vašim zahtevima i onda pritisnite polje “Poručiti”. Slanjem porudžbine putem Vebsajta, garantujete da ste sposobni da uđete u obavezujuću ugovor i da imate 18 godina.

 

(f)       Jednom potvrđena porudžbina ne može biti promenjena, međutim vi možete da otkažete porudžbinu koristeći vaš nalog, a ako niste registrovani onda putem linka: https://rs.factcool.com/pick_return, osim ukoliko Roba nije spakovana i poslata. 

 4.3    Plaćanje

 

(a)      Plaćanje prilikom isporuke Robe:

 

                  i. Plaćanje prilikom isporuke je dostupno na nekim lokacijama. Obaveštavamo vas da ako odaberete da platite Robu prilikom preuzimanja saglasni ste da vam FACTCOOL vrati novac na vaš bankovni račun u slučaju da otkažete Ugovor.

 

(b)     Troškove plaćanja možete videti ovde (ovde).

 

(c)     Svaki napor je uložen da se osigura da kupovina putem Vebsajta bude bezbedna i sigurna.  FACTCOOL ne može biti odgovoran za bilo kakvu prevarnu upotrebu Vebsajta.

 

(d)     Trošak daljinske komunikacije nije predmet bilo kakve dodatne naplate (FACTCOOL ne naplaćuje bilo kakvu dodatnu naknadu - vi samo plaćate naknadu vašem internet/telefonskom provajderu).

 

4.4    Troškovi isporuke

 

(a)      Troškovi isporuke se dodatno naplaćuju i nisu uključni u prikazanu cenu Robe, a njihova visina zavisi od usluge koju je Potrošač izabrao i količine/težine Robe koja je naručena.  Ukoliko FACTCOOL ne dostavi Robu ona će biti dostavljena od strane trećih lica koja obavljaju delatnost dostavljanja. Usluge isporuke obezbeđene od strane treće strane su predmet njihovih Opštih uslova.

 

(b)      Troškovi se mogu videti na ovom linku: https://rs.factcool.com/index.php?route=information/information&information_id=6.

 

(c)      Dostavljanjem porudžbine vi se izričito saglašavate da platite troškove isporuke i transporta.

 

(d)      Ukoliko je porudžbina naročito teška to može biti razlog za naplatu dodatnih troškova isporuke. Ukoliko je bilo koja porudžbina predmet naplate dodatnih troškova isporuke o tome ćete biti obavešteni pre nego što je Roba poslata iz našeg magacina. U tom slučaju ćete imati priliku da otkažete porudžbinu ukoliko ne želite da platite dodatne troškove isporuke.

 

 4.5    Ugovor 

 

(a)      Nakon što izvršite porudžbinu primićete obaveštenje da je vaša porudžbina primljena. Ovo ne znači da je vaša porudžbina odobrena. Vaša porudžbina predstavlja ponudu  FACTCOOL-u da se zaključi Ugovor.

 

(b)      Sve porudžbine su predmet odobravanja od strane FACTCOOL-a, koji će vam u slučaju odobravanja porudžbine poslati imejl koji potvrđuje odobravanje vaše porudžbine (“Porudžbina je primljena”). Ugovor se smatra zaključenim kada vam je poslat potvrdni mejl sa brojem porudžbine i odnosi se samo na Robu koja je navedena mejlu.  FACTCOOL nije u obavezi da vam dostavi bilo koju Robu, koja je možda deo vaše porudžbine dok Odobrenje porudžbine u odnosu na tu Robu nije poslato u posebnom imejlu.                                        

 

(c)      Vi ćete takođe biti obavešteni o neprihvatanju vaše porudžbine.Neprihvatanje porudžbine može uslediti zbog sledećeg:          

                i.   Roba koju ste naručili nije nastanju.

                ii.   Robu koju ste naručili nam nijeisporučena od strane našeg dobavljača ili je dostavljena Roba oštećena.                               

                iii.  Nismo u mogućnosti da pribavimo ovlašćenje za vaše plaćanje.

 

                iv.  Postoji greška u naznačenoj ceni ili opisu Robe.

 

                v.   Vi ne ispunjavate kriterijume da izvršite porudžbinu u skladu sa kriterijumima postavljenim u ovim Opštim uslovima.

 

 4.6  Spajanje porudžbina

 

(a)  FACTCOOL ne vrši spajanje porudžbina niti više porudžbina mogu biti dostavljene jednom isporukom.

 

 

5. PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

 

 

 5.1  Potrošač ima pravo da odustane od Ugovora kojim je kupio Robu putem Vebsajta bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od Ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je Roba dospela u državinu Potrošača ili lica koje je on odredio. 

 

 

5.2  Računanje roka za odustanak Potrošača od Ugovora

 

(a)    Rok od 14 dana računa se od trenutka kada Roba dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik.

 

(b)    Kada Potrošač jednom porudžbinom naruči više vrsta Robe koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene Robe dospe u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik.

 

(c)    Kada se isporuka Robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu Potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koje nije prevoznik.

 

5.3   Kako odustati od Ugovora

 

(a)    Potrošač može odustati od Ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili na drugi nedvosmislen način. Obrazac za odustanak od ugovora možete popuniti na Vebsajtu ili ga popunjenog poslati imejlom na adresu (…), ili poštom na adresu (…).. Ukoliko raskinete Ugovor popunjavanjem Obrasca za odustanak od ugovora na Vebsajtu ili ako pošaljete Obrazac za odustanak od ugovora imejlom FACTCOOL će vam poslati imejl kojim potrvđuje prijem.   

 

5.4   Povraćaj Robe

 

(a)    Roba mora biti poslata najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema pošiljke, a za to vreme FACTCOOL mora biti obavešten o povlačenju ili vraćanju dela porudžbine.

 

(b)    Vraćena Roba mora biti neoštećena, čista, u originalnom pakovanju, nenošena sa originalnim oznakama i u stanju i vrednosti u kakvoj ste je primili. Roba mora biti vraćena kompletna zajedno sa dodacima, dokumentacijom i poklonima (ukoliko ste ih primili).

INFO: Donji veš iz higijenskih razloga ne može se vratiti.

 

(c)    Svako vraćanje ili zamena se vrši tako što ispunite obrazac za Zamenu ili Povratak robe i pošaljete bilo kojom kurirskom službom ali preporučujemo City Express, AKS ili POST EXPRESS (Pošta Srbije). Troškove vraćanja ili zamene snosi KUPAC. 

 

(d)    Imajte na umu da ako je Roba isporučena sa bilo kakvim poklonom u tom slučaju zaključen je Ugovor o poklonu koji se raskida istovremeno sa otkazom Ugovora od strane Potrošača u skladu sa članom 5. ovih Opštih uslova. Shodno navedenom, vi morate da vratite Robu zajedno sa poklonom i sa svim drugim ostvarenim pravima. Ukoliko ne vratite primljeno po Ugovoru o poklonu to će se smatrati neosnovanim bogaćenjem. Ukoliko korist/profit pribavljena neosnovanim bogaćenjem ne može biti vraćena FACTCOOL je rovlašćen da traži novčanu kompenzaciju u iznosu uobičajne cene.

 

(e)     Obavezni ste da se o Robi koja se kod vas nalazi starate kao dobar domaćin i isključivo ste odgovorni za umanjenu vrednost Robe koja nastane kao posledica rukovanja Robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovila priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

5.5     Vraćanje novca

 

(a)      FACTCOOL će vam vratiti novac za Robu koju ste vratili u skladu sa članom 5. Opštih uslova ali ćemo naknadu umanjiti za iznos jednak umanjenju vrednosti Robe koji je nastao kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

(b)      FACTCOOL će vam takođe nadoknaditi troškove inicijalne isporuke ali samo do iznosa cene standardne isporuke. FACTCOOL nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva Potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju smo ponudili.

 

(c)      Kada povraćaj novca bude izvršen primićete potvrdu imejlom sa detaljima o iznosu koji vam je uplaćen i o Robi koju je FACTCOOL primio nazad. Prilikom vraćanja novca  FACTCOOL će vratiti novac istom metodom kojim ste vi izvršili plaćanje (osim za plaćanje prilikom isporuke).

 

(d)     FACTCOOL će izvršiti povraćaj novca u roku od 14 dana od kada primi Obrazac za  odustanak od ugovora ali ne pre nego što FACTCOOL primi nazad Robu koju vraćate ili dokaz da je Roba poslata nazad FACTCOOL-u.

 

 

 

6. SAOBRAZNOST ROBE UGOVORU

 

 

 

 6.1     U skladu sa Zakonom FACTOOL je odgovoran za svaku nesaobraznost robe Ugovoru koja se javi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača.

 

 6.2     Smatra se da je rizik prešao na Potrošača trenutkom predaje robe Potrošaču ili trećem licu koje on odredi. 

 

 6.3     Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.  

 

 6.4     FACTCOOL je dužan da isporuči robu koja je saobrazna Ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna Ugovoru: ako odgovara opisu koji je dao FACTCOOL i ako ima svojstva robe koju je FACTCOOL pokazao Potrošaču kao uzorak ili model; ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata FACTCOOL-u ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja Ugovora; ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste i ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane FACTCOOL-a, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.    

 

 6.5     FACTCOOL odgovara za nesaobraznosti isporučene robe Ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost FACTCOOL znao; se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača i ako je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je FACTCOOL izjavio da je roba saobrazna Ugovoru.   

 

 6.6     FACTCOOL je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja. 

 

 6.7     FACTCOOL ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja Ugovora Potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna Ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao Potrošač.  

 

 6.8     Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida Ugovor.   

 

 6.9     Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača. 

 

6.10    Ako se nesaobraznost pojavi po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira da FACTCOOL nesaobraznost robe otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid Ugovora ako: nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku; ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako FACTCOOL nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku; opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene i ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za FACTCOOL.

 

6.11    Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine Ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.    

 

6.12    Potrošač ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

 

6.13    FACTCOOL će snositi sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila Ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke. 

 

 

 

7. OBAVEŠTENJE O NAČINU IZJAVLJIVANJA REKLAMACIJA, NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJA I NAČINU POSTUPANJA PO PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

 

 

 

 7.1      Saglasno Zakonu obaveštavamo vas da reklamacije na robu kupljenu putem Vebsajta možete izjaviti elektronski na imejl adresu rs-factcool@factcool.com  poštom na adresu Jugoslovenska 59 Lalić 25234 ili telefonom na broj 011 3818184. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite robu na koju se reklamacija odnosi, kao i račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini te robe (kopija računa, slip i sl.).

 

 7.2      Prilikom dostavljanja nošene robe koju reklamirate, niste dužni da dostavite ambalažu.

 

 7.3      Nakon prijema reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo vam broj pod kojim je zavedena vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

 7.4      Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

 7.5      Obaveštavamo vas da smo dužni da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili vašu prethodnu saglasnost.

 

 7.6      Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo da vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo vašu saglasnost, što smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

 

 

 

8. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I PRIVATNOST

 

 

 

 8.1   FACTCOOL ovim putem izjavljuje da se svi Lični podaci smatraju privatni i poverljivi i da sa njima postupa u skladu sa Politikom Privatnosti (link).

 

 

 

9. DODATNE USLUGE

 

 

 

 9.1  "Poklon pakovanje" je usluga u kojoj naručenu robu pakujemo u poklon kutiju. " Osiguranje paketa " je usluga u kojoj imate sigurnost dostave, ako se desi da dostavljač ošteti pošiljku, zahvaljujući ovoj usluzi rešićemo za Vas reklamaciju sa dostavljačem. Naknada za obe usluge je jednokratna, plaća se odmah nakon izvršene porudžbine i ne može se povratiti. Nije moguće odustati od usluge ako je roba već spakovana / ako kupac odabere ovu uslugu.

 

 

10. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

 

 

 10.1   Mi nećemo prihvatiti odgovornost za nemogućnost za postupanje u skladu sa uputstvima za negu, koja se nalaze na Robi ili u njenom pakovanju.

 

 10.2   Mi ćemo preduzeti sve razumne napore, koliko je to u našoj moći, da detalji o vašoj porudžbini i plaćanju budu sigurni, ali se nećemo smatrati odgovornim ako pored svih naših napora i preduzetih mera treće lice neovlašćeno pristupi podacima koje ste dali prilikom pristupa ili naručivanja na Vebsajtu.

U slučaju da je kupac paket preuzeo od kurira, kupac je u potpunosti odgovoran za sadržaj paketa. Ako u paketu nedostaju proizvodi, kontaktirajte službu za dostavu za protokol potraživanja. Bez protokola za žalbe od prevoznika nije moguće zahtevati gubitak proizvoda. Takav zahtev neće biti prihvaćen.

 

 

 10.3   Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili posledičnu štetu ili gubitak profita ili druge nematerijalne imovine u meri u kojoj je to moguće važećim propisima. Ovo isključenje se odnosi i na slučajeve o kojima smo obavešteni, o kojima smo znali ili morali znati da je šteta moguća. Ništa u ovim Opštim uslovima neće ograničiti ili iskuljučiti odgovornost FACTCOOL-a u skladu sa važećim propisima. U svakom slučaju i do granice dozvoljene važećim propisima naša ukupna odgovornost za štetu u vezi sa Ugovorom je strogo ograničena na nabavnu cenu robe koju ste kupili.

 

 10.6 Zahtev za pošiljku

U slučaju gubitka pretplaćenog paketa tokom transporta, postupak će biti sledeći:

1. Redosled kojim je kupac osigurao pošiljku - uplata će se vratiti kupcu nakon 10 dana od datuma slanja pošiljke.

2. Porudzbina bez osiguranja pošiljke - rok za postupanje po prigovoru je 30 dana od prijema informacija o gubitku pošiljke.
 

11. DOGAĐAJI VIŠE SILE

 

 

 

11.1          Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakvu nemogućnost ispunjenja ili odlaganje ispunjena bilo koje naše obaveze u skladu sa Ugovorom ukoliko je to događajima koji su izvan naše kontrole (“Viša Sila”).

 

11.2          Viša Sila uključuje bilo kakav  akt, događaj, propust ili incident van naše kontrole koji uključuje (bez ograničenja) sledeće:

 

                        i.   štrajkove, lok-out ili druge vrste industrijske akcije, vanredno stanje;

 

                        ii.   javne nerede, pobune, invazije, terorističke napade ili pretnje terorističkim napadima, rаt (оbjavljen ili ne) ili opasnosti od pripreme za rat;

 

                        iii.  požare, eksplozije, оluje, poplave, zemljotrese, sleganje tla, epidemije ili druge prirodne katastrofe;

 

                        iv.  nemogućnost korišćenja železnice, brodova, aviona, motornog transporta ili drugih sredstava javnog ili privatnog prevoza;

 

                        v.  nemogućnost korišćenja javnih ili privatnih telekomunikacionih mreža; i

 

                        vi.  akte, odluke, propise, zakone ili restrikcije bilo koje vlade.

 

10.3  Smatraće se da je izvršenje Ugovora sa naše strane suspendovano za vreme trajanja Više Sile i naše pravo da ispunimo svoje obaveze po prestanku Više Sile će se produžiti za period trajanja Više Sile. Mi ćemo upotrebiti razumne napore da nađemo rešenje kojim će naše obaveze u skladu sa Ugovorom uprkos postojanju Više Sile biti ispunjene.

 

 

 

12. PRIMENJIVO PRAVO I NADLEŽNOST

 

 

 

12.1  Primenjivo pravo

 

(a)     Na ove Opšte uslove i Ugovor će se primenjivati pravo Republike Srbije.

 

12.2  Nadležnost

 

(a)     Do granica koje omogućava zakon koji reguliše pitanja rešavanja sukoba nadležnosti bilo kakav spor koji proistekne iz ili u vezi sa Ugovorom ili njegovim predmetom biće rešen pred sudovima Republike Srbije (uključujući neugovorne sporove i tužbe).

 

FACTCOOL doo Lalić [sa sedištem u adresi Jugoslovenska 59 Lalić, Republika Srbija, registrovano kod Agencije za privatne matične knjige pod matičnim brojem: 21154253] (u daljem tekstu„ Kompanija “), zaključeno je 31. marta 2020. godine sa generalnim direktorom, g. Ivanom Valentom (u daljem tekstu „generalni direktor“) sledećih ugovora:

 Ugovor o zajmu
 
U skladu sa ugovorom o zajmu, strane su potvrdile svoj prethodni usmeni dogovor da Kompanija FACTCOOL ,generalnom direktoru pozajmi novac u ukupnom iznosu od 6244699,59 dinara uz kamatnu stopu od 2% i dogovorile su visinu i način otplate  u mesečnim ratama. https://i.factcool.com/agreement/Set-off_agr._final.docx.pdf


Ugovor o zakupu
 
Na osnovu ugovora o zakupu  , strane su potvrdile svoj prethodni usmeni dogovor o zakupu prostorija u kojima kompanija  FACTCOOL posluje. Ugovor su zaključili generalni direktor kao zakupodavac i kompanija kao zakupac, a na osnovu ugovora ima pravo na zakup u iznosu od 29.500 dinara mesečno. 
Izmena ugovora o zakupu motornih vozila
 
Pored Ugovora o zakupu motornih vozila od 02.02.2020. Godine, u kojem je generalni direktor zakupodavac i kompanija kao zakupac, strane su ispravljale pogrešno navedeni iznos zakupa u ugovoru u skladu sa stvarnim iznosom od 11.800 dinara mesečno i prilagodile način plaćanja zakupa. U isto vreme, strane su potvrdile da Ugovor zamenjuje sve prethodne sporazume koji se odnose na ovo pitanje. Ostale izmene ugovora sastojale su se od dopune engleske verzije ugovora i tehničkih prilagođavanja koja se odnose na gore navedene promene. 
Ugovor o prebijanju potraživanja
 
U Ugovoru o prebijanju potraživanja strane su potvrdile svoj prethodni verbalni dogovor o prebijanju gore pomenutih potraživanja i prilagodile način prebijanja.


 

13. OPŠTE ODREDBE

 

 

 

13.1   Intelektualna svojina i pravo upotrebe

 

(a)      Osim ukoliko nije drugačije predviđeno, autorska prava i druga prava intelektualne svojine koja predstavljaju sadržaj Vebsajta su vlasništvo FACTCOOL-a ili FACTCOOL poseduje odgovarajuće licence. Bilo kakav pristup ili upotreba Vebsajta iz razloga koji nisu lični i nekomercijalni je zabranjena.

 

(b)      Nijedan deo Vebsajta ne sme biti reprodukovan ili skladišten na bilo kom drugom vebsajtu ili uključen u bilo koji sistem javnih ili privatnih elektronskih preuzimanja bez našeg pismenog odobrenja.

 

(c)      Vi prihvatate i saglasni ste da je materijal i sadržaj koji se nalazi na Vebsajtu učinjen dostupnim radi vaše privatne nekomercijalne upotrebe i da bi vi mogli (ukoliko je potrebno za kupovinu Robe) preuzeti taj materijal i sadržaj samo na hard drajv jednog kompijutera za takve svrhe. Bilo koja druga upotreba materijala ili sadržaja Vebsajta strogo je zabranjena.

 

(d)      Vi se slažete da nećete (i da nećete asistirati ili pomagati bilo kojoj trećoj strani) kopirati, reprodukovati, prenositi, prikazivati, distribuirati, komercijalno eksplatisati ili kreirati  derivative takvog materijala i sadržaja.

 

(e)      Vi ste svesni da niste ovlašćeni da koristite registrovane žigove, nazive marki, kompanijska obeležja, logo itd. FACTCOOL-a ili njegovih ugovornih partnera.

 

13.2   Zakonitost

 

(a)      Vebsajt može biti upotrbljivan samo za zakonite svrhe na zakonit način. Vi ste dužni da postupate u skladu sa svim primenjivim zakonima, statutima i propisima u odnosu na Vebsajt i bilo koju transakciju sprovedenu putem Vebsajta.

 

13.3   Pismena komunikacija

 

(a)      Primenjivi propisi predviđaju da neke informacije ili komunikacija koju vam šaljemo mora biti u pismenom obliku. Kada koristite Vebsajt vi ste saglasni da komunkacija sa nama bude uglavnom elektronska. Mi ćemo vas kontaktirati putem imejla ili vam obezbediti informaciju postavljanjem na Vebsajt. Vi ste saglasni na elektronski način komunikacije  i shvatate da svi ugovori obaveštenja, informacije i drugi oblici komunikacije koju mi obezbeđujemo elektronski je u skladu sa svim pravnim zahtevima koji su potrebni za pismenu formu. Ovi uslovi ne diraju vaša zakonska prava.

 

13.4   Prenos prava i obaveza

 

(a)      Ugovor zaključen između vas i nas je obavezujući za nas i vas i na naše odgovarajuće pravne sledbenike i naslednike.

 

(b)      Vi ne možete transferisati, dodeliti, opteretiti ili na drugi način raspolagati sa Ugovorom, ili bilo kojim drugim pravom koje proističe iz Ugovora bez naše prethodne pismene saglasnosti.

 

(c)      Mi možemo transferisati, dodeliti, opteretiti, podugovoriti ili na drugi način raspolagati sa Ugovorom, ili bilo kojim drugim pravom koje proističe iz Ugovora u bilo koje vreme tokom trajanja Ugovora.

 

13.5   Razdvajanje

 

Ukoliko se bilo koji deo ovih Uslova bude smatrao nezakonitim, ništavnim ili neizvršivim tada će se ta odredba smatrati da je odvojena od ovih Opštih uslova i neće uticati na valjanost i izvršivost bilo koje druge odredbe ovih Opštih uslova.

 

13.6   Odricanje

 

(a)      Nikakvo odricanje s naše strane neće se tumačiti kao odricanje od bilo kakvog postupka ili uspeh u kršenju bilo kojih odredaba.

 

13.7   Celovitost Ugovora

 

(a)      Namera nam je da se oslonimo na ove Opšte uslove i sve dokumente na koje se ovi Opšti uslovi pozivaju u vezi sa predmetom bilo kakvog ugovora. Dok mi prihvatamo odgovornost za izjave i prezentacije koje su izvršili naši autorizovani agenti, molimo vas da pitate da vam izmene ovih Opštih uslova budu dostavljeni u pismenoj formi.

13.8 Vreme isporuke

 Ukupno vreme dostave  može da varira u zavisnosti od vremena isporuke proizvoda od dobavljača, brzine rada Carinske službe i vremena prenosa pošiljke do krajnjeg odredišta kao i od okolnosti na koje ne možemo uticati.

 

13.9   Naše pravo da menjamo ove Opšte uslove

 

(a)      Mi imamo pravo da revidiramo i izmenimo ove Opšte uslove u bilo koje doba. Na prava i obaveze proistekle na osnovu vaše porudžbine primenjivaće se Opšti uslovi važeći u momentu izdavanja porudžbine osim ako je potrebno izvršiti izmene Opštih uslova u skladu sa zakonom ili odlukom vlade (u kom slučaju će se izmene primenjivati na porudžbine koje ste vi ranije dostavili), ili ako vas obavestimo o promenama ovih Opštih uslova pre nego što vam pošaljemo Odobrenje porudžbine (u kom slučaju će se smatrati da ste prihvatili promene Opštih uslova osim ukoliko nas ne obavestite da ne prihvatate izmenu Opštih uslova u roku od sedam dana od dana prijema Robe). Ukoliko se ne slažete sa izmenama ovih Opštih uslova prestanite da koristite Vebsajta. Ukoliko nastavite da koristite Vebsajt smatraće se da ste prihvatili izmenu Opštih uslova.

 

(b)      Zadržavamo pravo da modifikujemo ili povučemo, privremeno ili trajno ovaj Vebsajt (ili bilo koji njegov deo) sa ili bez bilo kakvog obaveštenja i vi ste saglasni da nećemo biti odgovorni vama niti trećem licu za bilo kakvu modifikaciju ili povlačenje Vebsajta iz upotrebe.

 

13. OPŠTE ODREDBE
8 .Kodovi za popust (vaučeri, kuponi za popust), poklon vaučeri

 • Kupac može primeniti kod za popust koji mu je dao operater FACTCOOL d.o.o.  Internet prodavnice prilikom kreiranja porudžbine pod sledećim uslovima:
 •  I - kod za popust  se ne može više puta primenjivati
   II - kodovi za popust se ne mogu kombinovati jedan sa drugim
   III - vrednost kodova za popust se ravnomerno izračunava između svih artikala u redosledu gde se kod za popust može primeniti, vidi tačku II
  (b) U slučaju da kupac odustane od kupoprodajnog ugovora ili vrati deo robe iz redosleda kojim je primenjen kod za popust, kupcu će biti vraćen adekvatan iznos koji je stvarno platio za vraćenu robu po kupoprodajnom ugovoru.
   (c) Ako kod za popust ima ograničen period važenja, kupac ga može koristiti tokom perioda koji se završava na datum važenja. Zbog nekorišćenja kupona za popust u roku važenja, kupac nema pravo na bilo kakvu nadoknadu za neprimenjeni kod za popust.
   (d) U slučaju da je kod za popust primenjen suprotno pravilima operatera za korišćenje kodova za popust, operater ima pravo da ne prihvati tako primenjen kod za popust u nalogu i da odustane od zaključene kupovine - ugovor. Ova pravila se primenjuju na korišćenje kupona za popust, osim ako operater izričito nije drugačije naveo.
  (e) Poklon vaučeri
  Poklon vaučer važi 6 meseci od datuma izdavanja.
   Šifra navedena na poklon vaučeru je jedinstvena i može se koristiti jednokratno.
  Poklon vaučer se može iskoristiti i za cenu prevoza.
  Neiskorišćeni poklon vaučer se ne može zameniti za drugi, nadoknađen ili produžen.

  f
  Proizvod je dodat u korpu